Ondergaande_zon

Wie is Maarten Kindt

Maarten_kindt_met_achtergrond_active-355

Maarten is sinds 1993 werkzaam als uitvaartverzorger, eerst bij een grote uitvaartorganisatie. In 1994 heeft hij de STIVU (Stichting Vakopleiding Uitvaartverzorging) gevolgd. In de loop der jaren heeft hij bij de VOU (Vereniging Vakopleiding Uitvaartzorg) ook tal van aanvullende cursussen gevolgd. Voor die tijd was Maarten werkzaam in de gezondheidszorg binnen defensie.

Voor Maarten is inlevingsvermogen de belangrijkste kwaliteit die je nodig hebt om dit vak te kunnen uitoefenen. Het kunnen inleven in de situatie zoals die zich voordoet. Ieder mens is verschillend en elke situatie weer anders, daarom blijft het omgaan met mensen zo boeiend. Bij Maarten staat de wens van de nabestaande centraal. Het dagelijks contact met de nabestaande is dan ook van essentieel belang voor een goed afscheid. Voor de familie wil Maarten een klankbord zijn. Hij ontwerpt samen met u de uitvaart.