Shutterstock_41164912

Uitvaartwensen vastleggen

Om alles goed te regelen – ook voor degenen die u achterlaat – hebben wij voor u het document ‘Mijn Uitvaartwensen’. Hierin kunt u al uw wensen vastleggen. Dat biedt uzelf en uw nabestaanden de geruststellende zekerheid dat uw uitvaart straks helemaal volgens uw wensen wordt geregeld en uitgevoerd. Ook de namen en adressen van alle personen die te zijner tijd een rouwbrief moeten ontvangen, kunt u in dit document vermelden. 

Handtekening_active-143

Zelf uw uitvaartwensen vastleggen

U kunt het document, zonder dat daaraan verplichtingen zijn verbonden, telefonisch aanvragen via ons centrale telefoonnummer 073-6841614 of per mail info@kindt-uitvaartzorg.nl

Hulp bij het invullen van uw uitvaartwensen

Mocht u graag hulp hebben bij het invullen van het document, dan kunt u een afspraak maken met onze uitvaartverzorger. Hij informeert u tijdens een vertrouwelijk gesprek over alle uitvaartmogelijkheden en beantwoordt al uw vragen, voordat u een en ander vastlegt in ‘Mijn Uitvaartwensen’. 

Uw uitvaartwensen veilig bewaard

U kunt er voor kiezen om 'Mijn Uitvaartwensen' thuis te bewaren. Ook kunt u er voor kiezen het origineel of een kopie retour te zenden zodat wij het voor u bewaren.