Water_met_steiger

Asbestemming

Tegenwoordig zijn er diverse mogelijkheden voor de asbestemming. Zo kan de overgebleven as worden verstrooid over land of over zee. Het is ook mogelijk een mooie plek ter nagedachtenis voor de nabestaanden te realiseren, met of zonder as. U kunt een beetje as van de overledene bewaren of bij u dragen, bijvoorbeeld in een mini-urn of sieraad.

De bestemming

De wet bepaalt dat de asbestemming moet plaatsvinden volgens de (vermoedelijke) wens van de overledene. Als deze wens niet bekend is, zullen de nabestaanden hierover in overleg moeten beslissen. Degene die opdracht daartoe mag geven aan het crematorium is de aanvrager van de crematie: de persoon die tijdens de regeling van de uitvaart het aanvraagformulier van de crematie heeft getekend.

Algemene nis / bewaarruimte

Het is niet altijd makkelijk om te beslissen wat er met de as moet gebeuren. U hoeft die beslissing ook niet direct te nemen. De eerste maand na de crematie wordt de as bewaard in de algemene nis (bewaarruimte) van het crematorium. Dit is een wettelijk voorschrift. Na deze maand is het toegestaan aan de as een definitieve bestemming te geven. U kunt in alle rust een beslissing nemen: de as kan in de meeste crematoria zes maanden kosteloos worden bewaard. Na deze termijn kan de bijzetting tegen betaling worden verlengd. De algemene nis is niet voor publiek toegankelijk.

Keuze maken

Wilt u de as - of een deel daarvan - bewaren? Wilt u een gedenkplek? Op deze vragen moet u een antwoord gaan geven. Bedenk dan dat u altijd nog van het bijzetten kunt overgaan tot het verstrooien van de as. U kunt de as zo kort of zo lang bewaren als u zelf wilt. Na een verstrooiing is er nog altijd de mogelijkheid om een gedenksteen of een gedenkplaatje te plaatsen. U kunt ook kiezen voor een combinatie van verstrooien en gedenken.